Paarlamaa Awrophaa, Bussles, Belgium itti hiriirri Diddaa Wayyanee Geggeeyfame

Caamsaa 17, 2013

belgium

 Caamsaa 12, 2013 Oromoonni Awrophaa jiraatan hiriira diddaa Wayyanee geggeeysanii turan. Hiriira kana geggeeysuufis Oromoonni dhibbootaan lakkaawaman biyyoota Awrophaa mara keessaa Brussles dhufanii turan. Hiriiraa diddaa Wayyanee kana kan qopheesse Koree Yeroo kan jaarmayoota Oromoo gara-garaa irraa jaarame ture.
Hiriirri diddaa wayyanee kuni kan xiyyeeffate hidhaafii ajjeechaa Wayyaneen ummata Oromoorratti geggeeysitu, darara Wayyaneen baqattoota Oromoo biyyoota ollaa jiranirratti geeggeessitu, barattoota Oromoo kan heeraan alatti hidhamanii, irratti roorrifamee fii manneen barnootaarraa arihaman, sarbamiinsa mirga namoomaa, torture, maqaa investimentiitiin ummata Oromoo qe'ee isaatirraa buqqusuu fii duguuginsa shanyii kanii Wayyaneen geggeeystu ballaaleeyfachuufi, Hiriira kanarratti Sabboontoonni Oromoo akeeka kana galmaan gayanii jiran.
 
Hiriirri diddaa Koloneeffatoota habashaa kuni Caamsaa 12, 2013 ganama sa’a 10:00 irraa eegalee hamma waaree boodaa adeemsifamaa ture. Paarlamaa Awrophaa duratti hiriirri diddaa wayyanee kunii wanni geggeeyfameef gadadoo ummanni Oromoo biyya ofii keessatti mudate addunyatti ibsuufi. Keessattuu mootummoonni Awrophaa kanneen osoo arganii ija cufatan, osoo dhagayanii gurra cuqqaallatan bikka isaan itti walagayan Caffee Awrrophaatti Sagalee ummata Oromoo tahuudhaan qurrama ummanni keeya qabu mul'isuufi. Kanaan booda mootummoonni Awrophaa kanneen mootummoota dhufaa dabraa koloneeyfattoota Habashaa qabeenyaafii leenjisa waraanaatiin gargaaran hundi hojii dabaa fii shiraa kani Wayyaneen ummata cunqurfamerratti geggeessitu arganii garagaarsa daangaa malee kana akka dhaaban gochuuf ture. Akeekni kuniis milkaawe.
belgium11belgium9belgium8belgium7belgium6belgium5belgium4belgium3belgium2