Xiilaan Ifumaaf Nama dhawee, ifumaaf deebi'ee Iyya. Ajaa'iba Ilmaan Minilik kan bar dhibbee 21ffaa
Protest against those who promote Minilik's genocidal war againist Oromo and other peoples in what is today Southern Ethiopia.
Date: 2013-12-31 20:23:06
Views: 14491
Rating: 1/5
News & Politics
   
Voice of Oromiyaa/KFAI interviews Dr. Mohammed Hassan and Dr. Asefa Jalata on Menelik
December 29, 2013 - Dr. Mohammed Hassan and Dr. Asefa Jalata interviewed on Voice of Oromiyaa about the genocidal war of Menelik II on Oromo and the peoples of what is today known as Southern Ethiopi...
Date: 2013-12-31 14:35:43
Views: 14001
Rating: 3/5
News & Politics
   
Duulli duguugiisa shanyii kan qaccee dhaloota Oromoo fuulleeyfate ammaas bifa haarayaan itti fufe
Duuli duguugiisa shanyii kan qaccee dhaloota Oromoo ceesisuu fuulleeyfate ammaas bifa haarayaan geggeeyfamaa jira. Weerarri Wayyaaneen karoorsite kuni akeekni saa O...
Date: 2013-12-09 15:37:12
Views: 13335
Rating: 1/5
News & Politics
   
Oromo; Eessa turatan bara Shan guutuu
bara 5 guutuu eessa turtan.
Date: 2013-11-21 19:39:15
Views: 14846
Rating: None
News & Politics
   
Ethiopia slams brutal crackdown on foreign workers in S Arabia
Press TV on a brutal crackdown on foreign workers in Saudi Arabia. Three people-- including an Ethiopian national...
Date: 2013-11-19 22:55:19
Views: 14145
Rating: None
News & Politics
  Page 5 of 20