Jarraa Abbaa Gadaa II

:: By Rukeessa Boruu ::

Cabsaa gadaada jabaa,
Saaqaa dukkana hamtuu,
Silaatuu baruu 'n jiraattu,
Namoomaafuu heddu 'n waartu,
If dura aansite 'mmoo gaflaa hamtuu,

Fililisysite shira gabroomfattuu,
Qabsiifte guca bilis-dheeboytuu...
Yaa fonqolchaa humna jabaattee,

Ya dhirsa nyaapha funnuydee,
Leenjisaa waraana hammaattee,
Qoricha dukkan gad riphxee,
Haatuu raammoo nu fixxee,
Duguugaa silmii nu xuuyxee....

Ya hamil-buusa diinaa,
Mogol-buusa diina hamaa,
Yaa dhiira dhiirarra dhiiraa,
Qaroo qararra qaraa,
Jaboo jabarra jaba'aa, '

Karra karrayyuufuu(karra maraafuu) karraa,
Walqixa kaa oromo-maraa,
Yaa ittisaa duula hahhamoo,
Caccabsaa marfii(madfii) baargamoo,

Yaa leephisaa xayyaara 'sii,
Shukkumaa matrayyasii,
Harkaan qabaa reebaa isii,
Jilbiiffachiis "baalabbaatii,"
Funyu uraa funnugaa isii...

Duruu lubbuun hagum bulte bulti,
Gariin buluudhaf bulti,
Garii bulchuuf bubbulti,
Bulchite waan bulchite,
Xurree baafte ta nam dhibde,

Naaf hin turre akkan fedhetti,
Akka firii tee argitutti,
Jaarra saylii hin geenye akkan an heey'etti,
Akka nadhii burqaa teetii dhandhamtutti!

                 ***********